Hadis-i Şerif nedir?

Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (sav)'ın değişik olaylar ve sorunlar karşısında veya Kur'an'ın ayetlerini açıklamak için söylediğine inanılan sözlerini kapsayan fiil ve takrirler bütününe "Hadis-i şerif "yada "Hadis" denir. Buna "sünnet" de denilmektedir.

Hadis-i Şerifler, ortaya çıkmış en hayırlı ümmet için hazine değerindedir. Kur'an-ı Kerim'in en iyi tefsirini yapan ve ona göre yorumlayan peygamber, ümmetine tavsiyelerde ve öğütlerde bulunmuştur.

Hadis-i Şerifler sünnetlerin sözlü ifadeleri olarak bilinir. Hadisler, ayet değildir. Çünkü ayet yüce Allah’ın sözüdür. Hadis ise Peygamberimize aittir.

Muhaddis nedir?

Hadis ilmiyle ilgilenen kişiye muhaddis denir.

Hadis-i Şerifler Nasıl Unutulup Gitmemiştir?

Peygamberimizin sahabeleri ondan duyduklarını ezberleyerek, başkalarına nakletmişler, onun çeşitli olaylardaki hal ve hareketlerini öğrenip, başkalarına öğretmişlerdir. Böylece hadisler kaybolmaktan kurtulmuş, Peygamberimizin sünneti apaçık ortaya çıkmıştır.

Kudsi Hadis Nedir?

Kudsi Hadis; Manası Allah’a, sözü Peygamberimize ait hadis anlamına gelmektedir.

Mevzu Hadis Nedir?

Peygamberimize ait olmadığı halde ona maledilen ve kitaplara geçen bazı sözlere uydurma hadis anlamına gelen "Mevzu Hadis" denir.

Sünnet Çeşitleri

1. Kavli sünnet

2. Fiili sünnet

3. Takriri sünnet

Kavli sünnet

Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (sav)'in sözleridir.

Fiili sünnet

Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (sav)'in yaptığı iş ve hareketlerdir.

Takriri sünnet

Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (sav)'in işaret ettiği veya sükut ettiği işlerdir.

Metin itibariyle Hadis-i Şerif Çeşitleri

1. Hadis-i kutsi

2. Hadis-i şerif

Nakledilişlerine Göre Hadis-i Şerif Çeşitleri

1. Mütevatir

2. Âhad

3. Meşhur

4. Aziz

5. Garib haberler

Sağlık Açısından Hadis-i Şerif Çeşitleri

1. Makbul haberler

2. sahih li-zatihi

3. Sahih li-gayrihi

4. Hasen li-zatihi

5. Hasen li-gayrihi

Sahibi Açısından Hadis-i Şerif Çeşitleri

1. Merfu

2. Mevkuf

3. Maktu

Hadis-i Şerif Örnekleri

1. Allah’ın en çok sevdiği amel, az da olsa devamlı olanıdır.

2. Amellerin en üstünü, güzel ahlak ve gücün yettiği kadar öfkelenmemektir.

3. Allah ‘ın en çok sevdiği amel, vaktinde kılınan namaz ve ana babaya İyiliktir.

4. İnancın en üstünü, sabır ve hoşgörüdür.

5. Allah’ın en çok sevdiği amel, Allah için sevmek, Allah İçin sevmemektir.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç